Tos Serwis

Skontaktuj się
STACJA       OBSŁUGI       POJAZDÓWPODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW       MECHANIKA POJAZDOWA
STACJA       OBSŁUGI       POJAZDÓWPODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW       MECHANIKA POJAZDOWA
STACJA       OBSŁUGI       POJAZDÓWPODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW       MECHANIKA POJAZDOWA
STACJA       OBSŁUGI       POJAZDÓWPODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW       MECHANIKA POJAZDOWA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8:00 - 18:00 SOBOTA 8:00 - 15:00
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8:00 - 16:00 SOBOTA PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

Przeglady Rejestracyjne

RODZAJ  PRZEPROWADZANYCH BADAŃ TECHNICZNYCH WRAZ Z  CENNIKIEM

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów i usług VAT)

1

2

3

1.

Okresowe badania techniczne:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

 

98,00

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem ( za badanie specjalistyczne)

63,00

1.22

motorower

50,00

2.

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczność i równomierność działania hamulców

20,00

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

 

20,00

2.6

toksyczność spalin

14,00

2.7

poziom hałasu

20,00

2.8

geometrii kół jednej osi

36,00

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20,00

4.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne(osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)

 

20,00

4.2

po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)

 

20,00

5.2

po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne)

94,00

6.

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

 

42,00

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

 

48,00

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (dla PZU)

 

50,00

6.9

Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu

w celu  identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60,00

jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

 

94,00

6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

7.

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)

35,00

7.6

wykonanie numeru nadwozia

 

49,00

7.7

wykonanie numeru silnika

 

49,00

7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

 

36,00

Cennik zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U.223, poz.2261)
z dnia 18 września 2009 r. ( Dz. U.155, poz. 1233)

Objaśnienia :

  • W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
  • Pozostałe badania jak dla autobusu.
  • W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
  • Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
  • Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

 

Uwaga:

Użyte skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.